Haining Wanshida Hosiery Co.,LTD

Haining Wanshida Hosiery Co.,LTD

sockmanufacturers

8-1 Yongsheng Road,Qianjiang Industrial Park , Dingqiao,Haining,Zhejiang,PRC

314422 jiaxing

all

China

sockmanufacturers

86-0573-87670680

86-0573-87670680

wsdsocks@webgarden.com

Other offices

8-1 Yongsheng Road,Qianjiang Industrial Park , Dingqiao,Haining,Zhejiang,PRC

314422 jiaxing

Hubei

China

sockmanufacturers

86-0573-87670680

86-0573-87670680

wsdsocks@webgarden.com

8-1 Yongsheng Road,Qianjiang Industrial Park , Dingqiao,Haining,Zhejiang,PRC

314422 jiaxing

Johannesburg

China

sockmanufacturers

86-0573-87670680

86-0573-87670680

wsdsocks@webgarden.com

8-1 Yongsheng Road,Qianjiang Industrial Park , Dingqiao,Haining,Zhejiang,PRC

314422 jiaxing

praha

China

sockmanufacturers

86-0573-87670680

86-0573-87670680

wsdsocks@webgarden.com