Hangzhou Kaili Chemical Fiber Co., Ltd.

Hangzhou Kaili Chemical Fiber Co., Ltd.

aircushion

Jingjiang Industrial Park, Xiaoshan City, Hangzhou City, Zhejiang Province

311200 hangzhou

all

China

aircushion

86-0571-22861269

0086-571-22861275

klthread@webgarden.com

Other offices

Jingjiang Industrial Park, Xiaoshan City, Hangzhou City, Zhejiang Province

311200 hangzhou

Hubei

China

aircushion

86-0571-22861269

0086-571-22861275

klthread@webgarden.com

Jingjiang Industrial Park, Xiaoshan City, Hangzhou City, Zhejiang Province

311200 hangzhou

Johannesburg

China

aircushion

86-0571-22861269

0086-571-22861275

klthread@webgarden.com

Jingjiang Industrial Park, Xiaoshan City, Hangzhou City, Zhejiang Province

311200 hangzhou

praha

China

aircushion

86-0571-22861269

0086-571-22861275

klthread@webgarden.com